Logo

FAQ - Często zadawane pytania

Częste pytania...

Psychoterapia skierowana jest do osób, które:

 • są w momencie kryzysu życiowego (rozstanie z partnerem, rozwód, zdrada, choroby, wypadki losowe)
 • mają kłopot w radzeniu sobie z emocjami (wybuchy złości, stany lękowe, przedłużające się okresy smutku)
 • doświadczają trudności wychowawczych i poszukują sposobów budowania dobrego kontaktu z dzieckiem
 • przeżywają śmierć bliskiej osoby
 • nie radzą sobie z napięciem i stresem
 • mają problemy psychosomatyczne: bóle brzucha, migreny, choroby skóry, bezsenność…
 • cierpią z powodu niskiej samooceny
 • mają trudność z budowaniem bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi
 • mają potrzebę „uporania się” z przeszłością
 • doświadczają wypalenia zawodowego
 • nie widzą celu w życiu
 • potrzebują lepiej zrozumieć siebie
 • dążą do rozwoju, zmiany oraz świadomego podejmowania decyzji i wyborów życiowych

Psychoterapia Gestalt należy do nurtu psychologii humanistycznej. Zawiera w sobie elementy psychoanalizy, fenomenologii, filozofii Wschodu, psychodramy i pracy z ciałem. Charakteryzuje się holistycznym podejściem, postrzegając tym samym człowieka jako niepodzielną całość , łącząc aspekty: emocji, relacji społecznych, intelektu, ciała i wartości.

Jednym z celów psychoterapii Gestalt jest poszerzanie świadomości, dzięki której następuje: wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb, głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów, umiejętność nadawania znaczenia własnym doświadczeniom, uświadomienia sobie, jakie są konsekwencje podejmowanych działań.

Poznanie siebie odbywa się poprzez pełniejszy kontakt z obszarem emocjonalnym i cielesnym. Gestalt pomaga rozwinąć : świadomość siebie – umiejętność zauważania swoich emocji, potrzeb ,myśli, odczuć fizycznych, umiejętność bycia w „tu i teraz” czyli bycie w bieżącej rzeczywistości, teraźniejszości, odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Psychoterapeuta - jest to osoba, która poprzez regularne spotkania z klientem, wspiera go w jego rozwoju osobistym i pracy na rzecz poprawy komfortu życia w relacji z sobą i otaczającym światem. Profesjonalny psychoterapeuta powinien ukończyć szkołę psychoterapii w jednym z Certyfikowanych Ośrodków Psychoterapii. Powinien też regularnie korzystać z superwizji.

Psychiatra – jest to osoba, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Posiada wykształcenie medyczne, czyli jest lekarzem. Psychiatra może leczyć w oparciu o farmakologię , ma uprawnienia do przepisywania lekarstw, może również zlecać uczestniczenie w psychoterapii, co znacząco wpływa na proces zdrowienia.

Psycholog – jest to osoba, która ma uprawnienia do prowadzenia diagnozy psychologicznej, a następnie na jej podstawie orzekania, opiniowania. Psycholodzy korzystają z różnych koncepcji psychologicznych, narzędzi psychometrycznych. Zajmują się badaniem i doradztwem w różnych dziedzinach życia.

Superwizja – polega na weryfikacji i omówieniu jakości pracy, świadczonej przez psychoterapeutę. Ma na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonej pomocy . Superwizja swoimi działaniami obejmuje psychoterapeutę, nie klienta i jest prowadzona przez Certyfikowanego Superwizora.