Logo

Dekalog Gestalt

Dekalog Gestalt

  1. Żyj teraz – zwracaj uwagę bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość.
  2. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma.
  3. Doświadczaj siebie i akceptuj siebie takiego, jakim jesteś.
  4. Przestań niepotrzebnie myśleć - zamiast tego patrz i smakuj, postrzegaj środowisko takim, jakie ono jest i z takim nawiązuj kontakt.
  5. Wyrażaj siebie - nie manipuluj, nie tłumacz, nie uzasadniaj, nie osądzaj.
  6. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz sie przeżywaniu przyjemności. Nie ograniczaj swojej świadomości.
  7. Nie akceptuj żadnego “powinienieś” z wyjątkiem tego, co naprawdę twoje.
  8. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli.
  9. Otwórz się na zmianę i rozwój - zachowaj gotowość do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje.
  10. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.